Prienų miškų urėdija

 

Miško sanitarinė apsauga


MIŠKŲ SANITARINĖ BŪKLĖ IR ATLIKTOS MIŠKO SANITARINĖS APSAUGOS PRIEMONĖS (plotas, ha) (pagal MU - 10 formą )

Priemonės pavadinimas

2010

2011

2012

2013

 2014 
 2015 
 2016 

1. Atliktos sanitarinės apsaugos priemonės, iš viso

4809

7178

5056

3619

 2775 338,8
 483,5

iš jų:

 

 

 

 

   

- biologinės

1169

2390

1335

768

 811 338 478,8

- cheminės

230

79

13

9

 13 0,8 2,7

- fizinės - mechaninės

1028

1923

2947

2229

   

- vėjavartų, vėjalaužų, snieglaužų likvidavimas

2382

2786

761

613

 402 - 140,3

2. Nudžiūvo daigynų, želdinių, medynų, iš viso

196

112

-

3

 5 5 11,2

iš jų:

 

 

 

 

   

- pakenkus vabzdžiams

1

- -

-

 2 5 11,2

- sužalojus žvėrims

-

-

-

-

   -

- dėl nepalankių gamtinių sąlygų

195 112

-

-

 -  -

- dėl kitų priežasčių

-

-

-

-

 -  3

3. Miško kenkėjų, pažeisti miškai iš viso:

3509

623

973

878

 710  11,2

iš jų:

 

 

 

 

   

- lajų kenkėjai


23
-

-

 80 3,5 -

- stiebų ir jaunuolynų kenkėjai

-

-

-

-

   -

- liemenų ir jaunuolynų kenkėjai

167

600

11

93

 85 5 

- pušų straubliukai

-

-

-

-

 -  -

4. Medžių ligos, iš viso

31

9

137

 144  8  5,9

iš jų:

 

 

 

 

   

- drebulinė pintis

6
2

131

139  7 2,9 2,9

- spygliakritis

-

-

-

-

 4  -

- kitos ligos

25

7

6

5  5 3 3

5. Žvėrių žala medynams, iš viso

61

73

54

20

 2 6 4,8

iš jų:

 

 

 

 

   

- nulaupyta žievė

36 43

36

4

 18  

- nukandžioti ūgliai

1

8

2

-  19  1

- bebrų

24 22

16

16  19 6 3,8

6. Abiotiniai veiksniai, iš viso

2382

2759

771

619

 406  140,4

iš jų:

 

 

 

 

   

- vėjavartos, vėjalaužos

2382

2759

771

616

 402 140,3

- kiti veiksniai

 

-

 -

 3

 4 0,6 0,1

Pažeista medynų, iš viso

2641

3411

1023

975

 710 95,7 162,5

iš jų:

 

 

 

 

   

- naujai atsiradę židiniai

2595

2730

925

918

 689 95,7 162,5

Sunaikinta kovos priemonėmis

1845

3392

916

857

 519 84,7 150,6

Sunyko dėl gamtinių veiksnių

31

19

50

97

 106 5,16,0

Liko metų pabaigoje

796

98

57

21

 25 5,9 5,9

Urėdija per 2016 metus miškų sanitarinės būklės gerinimui atliko įvairių priemonių 481,5 ha plote. Daugumoje tai fizinės - mechaninės apsaugos priemonės.
2016 m. naujai atsirado židinių 162,5 ha plote..
Miškų sveikatingumui gerinti ir atsiradusioms ligoms, kenkėjų židiniams likviduoti taikytos biologinės, cheminės ir fizinės - mechaninės apsaugos priemonės. Paskutinių metų laikotarpiu taikytų apsaugos priemonių apimtis 481,5 ha.

Svarbesnės iš 2016 metais taikytų biologinių priemonių yra šios: pagaminti ir iškabinti 250 nauji inkilų, išvalyta ir suremontuota 200 senų inkilų, aptverta 52 skruzdėlynų, atrinkti ir paženklinti 100 uoksinių medžių, pasodinta nektaringų krūmų parazitinių vabzdžių gausinimui 1,9 ha plote.
Cheminės apsaugos priemonės vykdytos 2,7 ha plote, daugiausia mirkyta spygliuočių medžių rūšių sodmenų šaknys insekticido tirpale prieš straubliuką. Iš fizinių - mechaninių kovos priemonių daugiausiai naudotos trys: šalinti kenkėjų apnikti medžiai 634 m3 medienos 11,2 ha plote), parinkti bei išdėstyti vabzdžiagaudžiai medžiai (400 m3 ,) ir išdėstyta 200 feromoninių gaudyklių. 250 ha jaunuolynų aptepta repelentais , iškasta duobučių pušiniam straubliukui gaudyti 20 ha plote, aptepta pušies kelmų apsaugai nuo pušinės pinties 3 ha plote taip pat išvalyta užšlamštino miško 69 ha. Apsaugota medienos nuo liemenų kenkėjų  1914 ktm. Uždėta plastikinės apsaugos nuo žvėrių 24,5 ha plote. Aptverta ąžuolo želdinių tvora 29,1 ha.

 VĮ Valstybinių miškų urėdija
Prienų regioninis padalinys

Miškininkų g. 2, LT-59149
Ignacava, Prienų r. sav.
telefonas (8 319) 60300
faksas (8 319) 60492
el. paštas: prienai@vivmu.lt

Duomenys apie VĮ Valstybinių miškų urėdiją kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 132340880
PVM mokėtojo kodas LT323408811 A.s LT387300010153812757 , "Swedbank" AB, b.k. 73000Gaisringumas Ligos Medienos ištekliai