Prienų miškų urėdija

 

Miško sanitarinė apsauga


MIŠKŲ SANITARINĖ BŪKLĖ IR ATLIKTOS MIŠKO SANITARINĖS APSAUGOS PRIEMONĖS (plotas, ha) (pagal MU - 10 formą )

Priemonės pavadinimas

2008

2009

2010

2011

1. Atliktos sanitarinės apsaugos priemonės, iš viso

3833

2076

4809

7178

iš jų:

 

 

 

 

- biologinės

1218

951

1169

2390

- cheminės

93

42

230-

79

- fizinės - mechaninės

870

867

1028

1923

- vėjavartų, vėjalaužų, snieglaužų likvidavimas

1648

216

2382

2786

2. Nudžiūvo daigynų, želdinių, medynų, iš viso

-

-

196

112

iš jų:

 

 

 

 

- pakenkus vabzdžiams

-

-

1

-

- sužalojus žvėrims

-

-

-

-

- dėl nepalankių gamtinių sąlygų

-

-

195

112

- dėl kitų priežasčių

-

-

-

-

3. Miško kenkėjų, pažeisti miškai iš viso:

1822

760

2641

3509

iš jų:

 

 

 

 

- lajų kenkėjai

30

90

 

23

- stiebų ir jaunuolynų kenkėjai

-

-

-

-

- liemenų ir jaunuolynų kenkėjai

46

335

167

600

- pušų straubliukai

2

-

-

-

4. Medžių ligos, iš viso

87

13

31

9

iš jų:

 

 

 

 

- drebulinė pintis

4

5

6-

2-

- spygliakritis

3

5

-

-

- kitos ligos

80

3

25

7

5. Žvėrių žala medynams, iš viso

49

30

61

20

iš jų:

 

 

 

 

- nulaupyta žievė

15

8

36

43

- nukandžioti ūgliai

13

14

1

8

- bebrų

21

8

24

12

6. Abiotiniai veiksniai, iš viso

1652

292

2382

2759

iš jų:

 

 

 

 

- vėjavartos, vėjalaužos

1648

292

2382

2659

- kiti veiksniai

 

 

 

 

Pažeista medynų, iš viso

1882

724

2641

3411

iš jų:

 

 

 

 

- naujai atsiradę židiniai

1775

760

2595

2730

Sunaikinta kovos priemonėmis

1735

642

1845

3392

Sunyko dėl gamtinių veiksnių

72

123

31

19

Liko metų pabaigoje

87

82

796

98

 

    Urėdija per 2011 metus miškų sanitarinės būklės gerinimui atliko įvairių priemonių 7178 ha plote. Daugumoje tai fizinės - mechaninės apsaugos priemonės.
    2011 m. naujai atsirado židinių 2730 ha plote. VĮ Prienų MU miškai labai stipriai nukentėjo nuo vėjovartų ir vėjalaužų 2010-08-08 praūžusio škvalo metu, todėl 2011 m. buvo baigiami likviduoti jo padariniai.
    Miškų sveikatingumui gerinti ir atsiradusioms ligoms, kenkėjų židiniams likviduoti taikytos biologinės, cheminės ir fizinės - mechaninės apsaugos priemonės. Paskutinių metų laikotarpiu taikytų apsaugos priemonių apimtis 2390 ha.

    Svarbesnės iš 2011 metais taikytų biologinių priemonių yra šios: pagaminti ir iškabinti 265 nauji inkilų 1030 ha plote, išvalyta ir suremontuota 220 senų inkilų 613 ha plote, aptverta 50 skruzdėlynų 245 ha plote, atrinkti ir paženklinti 100 uoksinių medžių, pasodinta nektaringų krūmų parazitinių vabzdžių gausinimui 2 ha plote.
    Cheminės apsaugos priemonės vykdytos 84 ha plote, daugiausia naikintos piktžolės ir atžalos. Iš fizinių - mechaninių kovos priemonių daugiausiai naudotos trys: šalinti kenkėjų apnikti medžiai (699 m3 medienos 876 ha plote), parinkti bei išdėstyti vabzdžiagaudžiai medžiai (365 m3 , 665 ha plote) ir išdėstyta 110 gaudyklėlių 154 ha plote. 150 ha jaunuolynų aptepta repelentais , iškasta duobučių pušiniam straubliukui gaudyti 11 ha plote, aptepta pušies kelmų apsaugai nuo pušinės pinties 9 ha plote taip pat išvalyta užšlamštino miško 58 ha. Apsaugota medienos nuo liemenų kenkėjų  9695 ktm. Sanitarinės apsaugos priemonės daigynuose, medelynuose vykdytos 84 ha plote (tai daugiausia grybinių ligų, kenkėjų ir piktžolių naikinimas).


VĮ Valstybinių miškų urėdija
Prienų regioninis padalinys

Miškininkų g. 2, LT-59149
Ignacava, Prienų r. sav.
telefonas (8 319) 60300
faksas (8 319) 60492
el. paštas: prienai@vivmu.lt

Duomenys apie VĮ Valstybinių miškų urėdiją kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 132340880
PVM mokėtojo kodas LT323408811 A.s LT387300010153812757 , "Swedbank" AB, b.k. 73000Gaisringumas Ligos Medienos ištekliai