Prienų miškų urėdija

 

Priešgaisrinė apsauga


MIŠKO GAISRAI URĖDIJOS VEIKLOS TERITORIJOJE
PER PASKUTINIUS 10 METŲ

Metai

Gaisrų skaičius, vnt.

Gaisraviečių plotas, ha

Iš jo - medynuose, ha

Vidutinis vienos gaisravietės plotas, ha

2007

-

-

-

-

2008

2

0,2

0,2

0,10

2009

4

4,58

4,08

1,14

2010

-

-

-

-

2011

-

-

-

-

 2012 - - - -
2013 3 6,24 3,0 2,08
2014 2 1,10 1,10

 0,55

2015
 2 0,78 0,39 0,39
2016 1 0,01 0,01 0,01

 

    VĮ Prienų miškų urėdijos teritorijoje gausiausiai  lankomi yra Prienų šilas bei Žvėrinčiaus miškas. Šiems miškams tenka didelė miško lankytojų apkrova, ko pasekoje ir susidaro didesnis pavojus miško gaisrams kilti. Siekiant išsaugoti esamus gamtos turtus ir sustiprinti priešgaisrinę miškų apsaugą, 2003-2011  m. urėdijos veiklos teritorijoje esančiuose priešgaisriniuose bokštuose ir OMNITEL bokšte įrengtos 3 modernios gaisrų stebėjimo kameros valdomos iš miškų urėdijos. Miško gaisrų stebėjimą vykdo  ir galimo gaisro vietą (koordinates) nustato vaizdo kameras valdantis budintis sargas. Apie kilusį gaisrą sargas praneša girininkijai. Pirmieji į gaisravietę išvažiuoja girininkijos komanda. Gavęs pranešimą, kad gaisro užgesinti girininkija negali, centro budintis siunčia priešgaisrinės stoties mašiną arba rajono priešgaisrinės tarnybos mašinas.

    Praeitos miškotvarkos metu buvo sudarytas ilgalaikis - perspektyvinis priešgaisrinių priemonių projektas. Priešgaisrinės priemonės buvo projektuojamos bendrai visam miškų ūkiui, nepaisant esamų girininkijų ribų. Šiuo metu nemaža dalis miškų yra jau privatūs, dar daugiau jų bus privatizuoti ateityje. Šie miškai didesniais ar mažesniais masyvais įsiterpia tarp valstybinės reikšmės miškų arba yra šalia jų. Neatsargiai elgiantis su ugnimi miške, valstybiniame ar privačiame, gaisrai gali išsiplėsti ir padaryti didelių nuostolių gamtai ir žmonėms. Todėl ir šiuo metu visuose miškuose taikoma vientisa priešgaisrinių priemonių sistema, apimanti stebėjimo, profilaktinės ir priešgaisrinės saugos priemones. Dauguma privačių miškų savininkų mažai domisi priešgaisrine miškų apsauga, retai vykdo kokias nors priešgaisrines priemones. Be to, ne visur ir ne visada yra galimybių jiems tą padaryti. Todėl galima sakyti, kad visas krūvis organizuojant priešgaisrinę apsaugą, vykdant reikalingas priešgaisrines priemones, gesinant miškus, tenka miškų urėdijai.
    Miškų urėdija, vadovaudamasi praeitos miškotvarkos sudarytu priešgaisrinių priemonių planu, kai kuriuos jame numatytus realius darbus jau atliko arba jame numatytos priemonės pagal reikalą ir galimybes nuolat vykdomos. Per metus vidutiniškai atnaujinama 204 km. priešgaisrinių juostų.
    Urėdija turi 1 gaisrinę mašiną  KAMAZ-4326, 1 kilnojamą motorinį vandens siurblį.

 

    Pastebėję degantį mišką, skubėkite jį užgesinti turimomis priemonėmis: automobilio gesintuvu, kastuvu, lapuočių medžių šakų šluotomis, nukirsto jauno medelio vešlia laja.

Jei patys to neįstengiate, skubiai praneškite bendruoju pagalbos telefonu 112.

TELEFONAI, PRIE KURIŲ BUDIMA URĖDIJOJE GAISRAMS KILTI PALANKIU LAIKOTARPIU

VĮ Prienų miškų urėdijos budėtojas (8~319) 60305; (8~686) 69021

Atsakingi darbuotojai darbo metu: (8~319) 60305; (8~319) 60301,

Mob. tel.:

    (8~686) 69016; Miško želdinimo ir apsaugos inžinierius Kęstutis Laukaitis

    (8~686) 69012; Vyriausiasis inžinierius Juozas Petkevičius

    (8~686) 69010; Miškų urėdas Robertas Judickas

    (8~686) 69052; Vyriausiasis miškininkas Tadas ZubavičiusVĮ Valstybinių miškų urėdija
Prienų regioninis padalinys

Miškininkų g. 2, LT-59149
Ignacava, Prienų r. sav.
telefonas (8 319) 60300
faksas (8 319) 60492
el. paštas: prienai@vivmu.lt

Duomenys apie VĮ Valstybinių miškų urėdiją kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 132340880
PVM mokėtojo kodas LT323408811 A.s LT387300010153812757 , "Swedbank" AB, b.k. 73000Gaisringumas Ligos Medienos ištekliai