Prienų miškų urėdija

 

Naujienos


Lietuvos miškininkų sąjungos neeilinio suvažiavimo rezoliucija

2017 m. vasario 25 d.
 
1.
Kreiptis į Lietuvos Respublikos Seimą, Lietuvos Respublikos Vyriausybę, Vyriausiąją tarnybinės etikos komisiją dėl aplinkos ministro Kęstučio Navicko, Aplinkos ministerijos kanclerio Roberto Klovo, Gamtos apsaugos ir miškų departamento direktoriaus Donato Dudučio, dirbančių aplinkos ministro sudarytoje darbo grupėje, vykdančioje valstybinių miškų valdymo reformą, duomenų patikrinimo: ar nėra viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybės tarnyboje įstatymo pažeidimo, susijusio su artimais asmenimis, taip pat privačiais ir viešaisiais interesais, susijusiais su medienos perdirbimo įmonėmis Lietuvoje ir užsienyje (Latvijoje), taip pat įvertinti ar minėti asmenys, priimdami sprendimus dėl valstybinių miškų valdymo reformos, elgėsi nešališkai, sąžiningai ir tinkamai atliko tarnybines pareigas ir teisės aktų nustatyta tvarka bei priemonėmis vengė interesų konflikto, ir elgėsi taip, kad nekiltų abejonių, jog toks konfliktas yra.
2.
Kreiptis į LR Seimo Antikorupcijos komisiją ir teisėsaugos institucijas, siekiant išsiaiškinti ar Valstybinių miškų valdymo reformą vykdantis aplinkos ministras ir kiti reformą organizuojantys asmenys nėra susiję su Lietuvos ar užsienio medienos verslo įmonių interesų tenkinimu, neatstovauja jų interesams ir/ar jų veikloje, susijusioje su valstybinių miškų reforma, nėra galimų korupcijos apraiškų, ar kitų nusikalstamų veikų.
3.
Pasiūlyti LR Vyriausybei sustabdyti nekompetentingai ir neskaidriai vykdomą Valstybinių miškų valdymo reformą, sudaryti LR Vyriausybę atstovaujančią derybinę grupę kilusiems nesutarimams tarp LR Vyriausybės ir Lietuvos miškininkų sąjungos, Lietuvos miško ir miško pramonės darbuotojų profesinių sąjungų federacijos (LMPF) ir visuomenės spręsti.
4.
Atkreipti LR Vyriausybės dėmesį į tai, kad LR Vyriausybei iki 2017-03-08 nepradėjus derybų su Lietuvos miškininkų sąjunga, LMPF ir visuomenės atstovais dėl kilusių nesutarimų, susijusių su nekvalifikuotai ir neskaidriai vykdoma Valstybinių miškų valdymo reforma, Lietuvos miškininkų sąjunga, LMPF, visuomenės atstovai apie galimai neskaidrią LR Vyriausybės veiklą reformuojant valstybinių miškų valdymą informuos atitinkamas Europos Sąjungos (ES) institucijas, tarptautines organizacijas, užsienio šalių ambasadas ir paskelbs įspėjamąjį visuotinį streiką, bei, gindami savo teises, imsis kitų aktyvių, įstatymais numatytų teisėtų veiksmų.

Informacijos šaltinis:  Laikraštis "Žaliasis pasaulis"  

2017 02 28


VĮ Valstybinių miškų urėdija
Prienų regioninis padalinys

Miškininkų g. 2, LT-59149
Ignacava, Prienų r. sav.
telefonas (8 319) 60300
faksas (8 319) 60492
el. paštas: prienai@vivmu.lt

Duomenys apie VĮ Valstybinių miškų urėdiją kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 132340880
PVM mokėtojo kodas LT323408811 A.s LT387300010153812757 , "Swedbank" AB, b.k. 73000Gaisringumas Ligos Medienos ištekliai