Prienų miškų urėdija

 

Naujienos


Dėmesys privalomųjų darbų vykdymui nemažėja

Ekonominės krizės akivaizdoje valstybinių miškų valdytojams nuo 2009 m. liepos 1 d. buvo nustatytas papildomas mokestis bendrosioms valstybės biudžeto reikmėms tenkinti - privalomieji 5 procentų atskaitymai į valstybės biudžetą iš pajamų už parduotą žaliavinę medieną ir nenukirstą mišką. Šis papildomas mokestis nuo 2011 m. sausio 1 d. buvo padvigubintas ir padidintas iki 10 procentų. Miškų urėdijos 2009 metais sumokėjo 2,2 mln. eurų naujai įvestų mokesčių, o 2016 metais šių mokesčių sumokėta net per 14 mln. eurų.
Miškų urėdijos, efektyvindamos miškų ūkio veiklą, ne tik vykdo Miškų įstatyme nustatytas mokestines prievoles, privalomuosius atskaitymus, bet ir užtikrina privalomųjų miško atkūrimo ir įveisimo, apsaugos ir tvarkymo darbų normų natūrinių apimčių įgyvendinimą, taip pat didina ir finansavimą miško atkūrimo, apsaugos ir tvarkymo darbų vykdymui. 2016 metais miško atkūrimo ir įveisimo, apsaugos ir tvarkymo darbų vykdymui (neįskaičiuojant šių darbų administravimo) panaudota 38,6 mln. eurų nuosavų miškų urėdijų lėšų ir tai yra 7,2 mln. eurų arba 23 proc. daugiau nei 2007 metais. 2016 metais šių darbų administravimui priskiriamos išlaidos sudarė beveik 20 mln. eurų ir tai yra 2,1 mln. eurų arba 10 proc. mažiau negu 2007 metais. Optimizuojant miškų urėdijų valdymą, didžiausias administravimo kaštų mažinimas vyko centrinio ir inžinerinio personalo sąskaita.

Miškų urėdijų privalomųjų darbų vykdymo ir jų administravimo išlaidų 2007 ir 2016 metais palyginimas

     

Pavadinimas

2007 m.

2016 m.

Pokytis, proc.

mln. eurų

mln. eurų

proc.

Miško atkūrimo ir įveisimo, apsaugos ir tvarkymo darbai

31,4

38,6

7,2

23

Miško atkūrimo ir įveisimo darbai

17,0

19,0

2,0

12

Miško apsaugos darbai

2,1

3,0

0,9

41

Miško tvarkymo darbai

12,3

16,7

4,4

36

Miško atkūrimui ir įveisimui, apsaugai ir tvarkymui administruoti priskiriamos išlaidos

22,1

20,0

-2,1

-10

Miško atkūrimo, įveisimo, apsaugos, naudojimo ir miškotvarkos personalo visos išlaikymo išlaidos

3,7

3,2

-0,5

-14

Girininkijų personalo išlaikymo išlaidų dalis

13,1

12,4

-0,7

-6

50 % bendrųjų ir administracinių išlaidų

5,3

4,4

-0,9

-16

Išlaidos miško atkūrimo ir įveisimo, apsaugos ir tvarkymo darbams vykdyti bei miško atkūrimui ir įveisimui, apsaugai ir tvarkymui administruoti

53,5

58,6

5,1

10


Generalinės miškų urėdijos informacija

2017 02 08


VĮ Valstybinių miškų urėdija
Prienų regioninis padalinys

Miškininkų g. 2, LT-59149
Ignacava, Prienų r. sav.
telefonas (8 319) 60300
faksas (8 319) 60492
el. paštas: prienai@vivmu.lt

Duomenys apie VĮ Valstybinių miškų urėdiją kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 132340880
PVM mokėtojo kodas LT323408811 A.s LT387300010153812757 , "Swedbank" AB, b.k. 73000Gaisringumas Ligos Medienos ištekliai