Prienų miškų urėdija

 

Apie urėdiją


 VĮ Prienų miškų urėdija

Adresas: Ignacavos k.,
LT-59149 Prienų r.
telefonas (8-319)6 03 00
faksas (8-319)6 04 92
el. paštas: info@prmu.lt

Miškų urėdas Robertas Judickas
Urėdija įkurta 1919 m. Šiuo metu dirba 88 darbuotojai.
Veikla: miško apsauga, priežiūra, medynų ugdymas, atkūrimas (kasmet pasodinama 140 ha miško), medienos paruošos (paruošiama apie 80 tūkst, m3 medienos per metus), priešgaisrinė apsauga.

VĮ Prienų miškų urėdijos FSC miškų tvarkymo sertifikatas

Bendrieji duomenys apie urėdiją

Urėdijos teritorijoje yra 32 656 ha miškų. Daugiausia - 20 081 ha yra urėdijos valdomi, 12 013 ha privačių bei skirtų nuosavybės teisių atkūrimui ir 562 ha - kitų naudotojų. Valstybiniai miškai suskirstyti į 7 girininkijas: Birštono, Išlaužo, Meškapievio, N.Ūtos, Prienų, Šilavoto ir Verknės. Pastarosios padalintos į 19 eiguvų.

Parkai ir draustiniai

Į urėdijos teritoriją patenka didžioji dalis Nemuno kilpų regioninio parko - 12 657 ha, nedidelė dalis Aukštadvario regioninio parko, du valstybiniai draustiniai - Ąžuolų botaninis - 268 ha, Alšios hidrografinis - 161 ha ir paprastosios pušies genetinis draustinis - 150 ha.

Miškai

Visi miškai suskirstyti į grupes ir pogrupius. I grupės miškų urėdijos teritorijoje nėra, II grupės miškai (miško žemė) užima 2 537 ha (13 proc.), III grupės - 4 404 ha (22 proc.), o IV grupės sudaro didžiausią dalį - 13 140 ha. Miško žemė užima 19 889 ha arba 99 proc. bendro ploto. Medynai užima 18 926 ha arba 94 proc. miško žemės ploto, o neapaugusi mišku tik 963 ha arba 5 proc. Ne miško žemės yra 192 ha (1 proc.). Sukultūrinti ir kultūrinės kilmės medynai ir miško želdiniai sudaro 33,8 proc. medynų ploto.

Medynų sudėtis

Urėdijos miškuose vyrauja spygliuočiai medynai, kurie sudaro 75 procentus. Daugiausia pušynai, kurie sudaro 47 proc., ir eglynai užimantys 26 proc. viso medynų ploto. Ketvirtadalį užima lapuočiai. Bendras medynų tūris 5 508 tūkst. kub. m. Vidutinis medynų amžius - 60 metai, skalsumas - 0,76, bonitetas - 1A,4. Vidutinis visų medynų tūris 1 ha - 291 kub. m, brandžių medynų - 369 kub. m, einamasis prieaugis - 7,97 kub. m.

 VĮ Valstybinių miškų urėdija
Prienų regioninis padalinys

Miškininkų g. 2, LT-59149
Ignacava, Prienų r. sav.
telefonas (8 319) 60300
faksas (8 319) 60492
el. paštas: prienai@vivmu.lt

Duomenys apie VĮ Valstybinių miškų urėdiją kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 132340880
PVM mokėtojo kodas LT323408811 A.s LT387300010153812757 , "Swedbank" AB, b.k. 73000Gaisringumas Ligos Medienos ištekliai