Prienų miškų urėdija

 

Naujienos


Baigėme tikrinti nenukirsto miško skyrimą ir pardavimą

Šių metų vasario mėn. Mobiliosios miško kontrolės grupės pareigūnai pradėję tikrinimus VĮ miškų urėdijose dėl nenukirsto valstybinio miško skyrimo ir pardavimo, apsilankė 25 girininkijose ir skaičiuoja 36 biržių rezultatus.
Penkiose miškų urėdijose patikrinimo metu nustatytas nenukirsto miško tūris viršijo Apvaliosios medienos bei nenukirsto miško matavimo ir tūrio nustatymo taisyklėmis patvirtintas leidžiamas paklaidas. Kai kuriose biržėse tūris neatitiko nuo minus 5 iki plius 4 ktm.

Nenukirsto valstybinio miško skyrimo gyventojams ir sutarčių pasirašymo tvarkos pažeidimų nenustatyta, visos patikrintos VĮ miškų urėdijos laikosi reikalavimų ir vietinėje spaudoje paskelbė pranešimus apie planuojamą nenukirsto valstybinio miško pardavimą, tačiau ne visos girininkijos laikosi Biržių atrėžimo ir įvertinimo taisyklių reikalavimų. Vienoje girininkijoje kirstini medžiai buvo nežymėti spaudu pašaknyje, kas sudaro prielaidas piktnaudžiavimui.

Devyniose miškų urėdijose medžių skaičius patikrinimo metu nesutapo su girininkijų įtaksuotu. Girininkijų darbuotojai vienoje biržėje natūroje nerado 38 medžių, kitoje 34 medžių, dar kitoje - 15. Šiuo atveju medžių nerado patys darbuotojai, todėl kyla klausimas kaip surastų juos įsigiję gyventojai.
Dažnai pasigirsta nuogąstavimų dėl galimo piktnaudžiavimo apskaitant ne visą parduodamos medienos tūrį, tačiau aukščiau minėtų patikrinimų metu tik dvejose biržėse nustatyta dviem vienetais (iki 1 ktm tūrio) medžių daugiau, negu išrašyta nenukirsto valstybinio miško pardavimo sutartyse.
Dvejose iš 12 patikrintų VĮ miškų urėdijų, medžių skaičius atitiko girininkijų įtaksuotą medžių skaičių ir nenukirsto miško medienos tūris neviršijo Apvaliosios medienos bei nenukirsto miško matavimo ir tūrio nustatymo taisyklių.

Dvejose miškų urėdijose patikrinimo metu nustatyti savavališki miško kirtimai. Vienos miškų urėdijų pareigūnai Generalinę miškų urėdiją informavo, kad surastas nelegalaus medžių kirtimo kaltininkas- A.P. ir teisės aktų nustatyta tvarka nubaustas pagal ATPK 62 straipsnio 1 dalį- 57,00 Eur bauda ir paskaičiuota žala aplinkai- 93.60 Eur. Kitos miškų urėdijos pareigūnai įpareigoti nusižengimą padariusį asmenį taip pat bausti įstatymų nustatyta tvarka.
Mobiliosios miško kontrolės grupės pareigūnai, tikrindami nenukirsto valstybinio miško skyrimą ir pardavimą, atkreipė dėmesį, kad daugumoje miškų urėdijų reikia daugiau dėmesio skirti darbuotojų kvalifikacijos kėlimui dėl medienos matavimų ir tūrio nustatymo.

Mobilioji miško kontrolės grupė 2015 m. įsteigta vykdant Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos rekomendacijas. Praėjusiais metais pareigūnai atliko 47 reidus, iš jų 33 VĮ miškų urėdijose. Spalio mėn. du ekipažai kartu su Valstybinės kelių transporto inspekcijos ir Muitinės departamento pareigūnais surengė tarpžinybinę priemonę „Miškovežis", lapkričio mėn. visų VĮ miškų urėdijų administruojamose teritorijose įvyko Generalinės miškų urėdijos ir Valstybinės miškų tarnybos organizuota prevencinė akcija „Nelegali mediena".

Primename, kad pastebėjus įtartinais ar eismo taisyklėmis draudžiamais maršrutais judančius ar vizualiai virš leistino krovinio aukščio medienos pakrautus ir ją gabenančius medienvežius, informuoti Generalinę miškų urėdiją elektroniniu paštu info@gmu.lt arba Miško resursų ir prekybos mediena skyriaus mobiliosios miško kontrolės grupės specialistus. 2016 04 01


VĮ Valstybinių miškų urėdija
Prienų regioninis padalinys

Miškininkų g. 2, LT-59149
Ignacava, Prienų r. sav.
telefonas (8 319) 60300
faksas (8 319) 60492
el. paštas: prienai@vivmu.lt

Duomenys apie VĮ Valstybinių miškų urėdiją kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 132340880
PVM mokėtojo kodas LT323408811 A.s LT387300010153812757 , "Swedbank" AB, b.k. 73000Gaisringumas Ligos Medienos ištekliai