Prienų miškų urėdija

 

Privačių miškų savininkams


Atnaujinta (2017 06 26)

Leidinys „Sodiname mišką" (PDF)

Miško kelių priežiūros ir taisymo (remonto) visų nuosavybės formų miškuose objektų sąrašas ir miško kelių schemų 2017 m.  patvirtinimas.

PRIVAČIŲ MIŠKŲ SAVININKAMS TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KAINORAŠTIS   (nuo 2017-02-14) 

Dėl informacijos ape sodmenis kreiptis Tel. (8 319) 60305, arba (8 686) 69016.    

Informuojame, kad žemės ūkio ministro 2014 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. 3D-678 paraiškų priėmimas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonę „Pirmas ne žemės ūkio paskirties žemės ir apleistos žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku" pratęstas mėnesiui, t.y. iki 2014 m. spalio 31d.  

Informuojame, kad 2014 m. birželio 11 d. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu pakoreguotas Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos (KPP) paraiškų priėmimo grafikas. Naujame grafike numatytas papildomas paraiškų rinkimas miškui įveisti pagal KPP priemonės  „Pirmas ne žemės ūkio paskirties žemės ir apleistos žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku". Paraiškas miškui įveisti bus galima teikti nuo š. m. rugpjūčio 1 d. iki š. m. rugsėjo 30 d.
Svarbu žinoti, kad paraiškos miškui įveisti šiais metais bus renkamos tik pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programos priemonę „Pirmas ne žemės ūkio paskirties ir apleistos žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku"., t.y., veisiant mišką apleistoje žemės ūkio paskirties žemėje arba miško žemėje.
Pažymime, kad šiuo metu galiojančių Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programos priemonės „Pirmas ne žemės ūkio paskirties ir apleistos žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku" įgyvendinimo taisyklių, patvirtintų  žemės ūkio ministro 2008 m. vasario 6 d. įsakymu Nr.3D-60 (toliau- Taisyklės), 4 punkte nustatyta, kad apleista žemė (pagal Priemonę) - žemės ūkio veiklai nenaudojamas blogos agrarinės būklės žemės ūkio paskirties žemės plotas, kuriame ketinama veisti mišką ir kuris tiesioginių išmokų paraiškoje nedeklaruotas arba jo deklaruota mažiau nei 90 proc. metais, einančiais prieš šios paraiškos pateikimą arba paramos paraiškos teikimo metais, arba kuris deklaruotas tiesioginių išmokų paraiškoje kaip žemė, už kurią nemokamos tiesioginės išmokos ir kuris gali būti savaime apaugęs mišku.

Daugiau informacijos rasite:

http://www.agroakademija.lt/miskininkyste/?SId=1111

Kviečiame konsultuotis ir pasinaudoti ES Parama

Urėdo pavaduotojas Tadas Zubavičius

Tel.: 60301, Mob.tel.: 8-686-69052

Valstybinė miškų tarnyba : Privačių miškų savininkai, norintys sužinoti ar škvalo pažeistos jų turimos miško valdos, atributiniams duomenims peržiūrėti gali pasinaudoti duomenų apie vėjavartų pažeidimus paieškos įrankiu, pagal sklypo kadastrinį kodą.

Daugiau...

Miško savininkams savo valdose pastebėtus škvalo padarinius būtina užregistruoti girininkijose

Abiotinių veiksnių, ligų, vabzdžių ir gyvūnų padarytų pažeidimų miškui apskaitos tvarkos aprašu nustatyta, kad privačių miškų savininkai savo valdose apie abiotinių veiksnių ir/ar kt. pažeidimus, tame tarpe ir vėjavartas bei vėjalaužas, turi pranešti girininkijai, kurios teritorijoje yra jų miško valda. Girininkas pastebėtus pažeidimus užfiksuoja Abiotinių veiksnių, ligų, vabzdžių ir gyvūnų padarytų pažeidimų miškui registracijos žurnale. Šių įrašų pagrindu privačių miškų savininkams, kurie nori siekti ES paramos stichinių nelaimių pažeistų miškų atkūrimui, miškų urėdijos nustatyta tvarka išduoda pažymas dėl stichinės nelaimės pažeisto miško nustatymo fakto. Ši pažyma reikalinga ne leidimui kirsti mišką plynu sanitariniu kirtimu gauti, o pateikimui kartu su paramos paraiška Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos Kontrolės departamento teritoriniams skyriams.
Kadangi dėl paramos į Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos Kontrolės departamento teritorinius skyrius galima kreiptis ne vėliau kaip per trejus metus nuo pažeisto miško ploto atsiradimo, miško savininkai dėl reikalingų pažymų į miškų urėdijas gali kreiptis ir vėliau, svarbu, kad minėtame žurnale būtų užfiksuotas miško pažeidimo faktas. Minėtos pažymos miškų urėdijose išduodamos, kai stichinės nelaimės pažeistam jaunuolynui ar vyresnio amžiaus miškui jau būna išrašytas leidimas miškui kirsti plynu sanitariniu kirtimu, kurį išduoda regionų aplinkos apsaugos departamentų valstybiniai miškų pareigūnai. Pažymai gauti miško savininkai miškų urėdijai pateikia prašymą, kuriame nurodo pažeisto miško vietą, leidimo kirsti mišką plynu sanitariniu kirtimu seriją, numerį ir išdavimo datą bei prie minėto prašymo prideda šio leidimo kopiją.
Nukentėję nuo škvalo miško savininkai papildomos informacijos dėl galimos ES paramos gali rasti čia.

(informacijos šaltinis www.gmu.lt )


Privačių miškų ir žemių savininkai konsultuojami miškų urėdijoje ir girininkijose darbo dienomis antradieniais. Urėdijoje 8-12 ir 13-16.30 val. konsultuoja miško želdinimo ir apsaugos inžinierius Kęstutis Laukaitis. Girininkijose 08-11 val. konsultuoja girininkai arba jų pavedimu kiti specialistai.Kiekvienais metais, rudens- žiemos laikotarpiu, privačių miškų savininkams organizuojami 5 dienų kursai, kurių tikslesnė data iš anksto skelbiama rajono periodinėje spaudoje ir šioje svetainėje.



VĮ Valstybinių miškų urėdija
Prienų regioninis padalinys

Miškininkų g. 2, LT-59149
Ignacava, Prienų r. sav.
telefonas (8 319) 60300
faksas (8 319) 60492
el. paštas: prienai@vivmu.lt

Duomenys apie VĮ Valstybinių miškų urėdiją kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 132340880
PVM mokėtojo kodas LT323408811 A.s LT387300010153812757 , "Swedbank" AB, b.k. 73000



Gaisringumas Ligos Medienos ištekliai