Prienų miškų urėdija

 

Naujienos


Kaip ES Medienos reglamentas įgyvendinamas Lietuvoje?AM nuotr.
Asociatyvinė nuotrauka

Nuo 2013 m. kovo 3 d. Lietuvoje įsigaliojo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas, kuriuo nustatoma ES rinkai pirmą kartą pateikiančių medieną ir medienos produkciją vykdytojų pareigos. Šio reglamento, kuris dažnai vadinamas tiesiog Medienos reglamentu, pagrindinis tikslas - užtikrinti, kad į rinką nepatektų neteisėtai paruošta mediena ir iš tokios medienos pagaminti produktai.

Tuo tikslu ūkio subjektai turi sukurti ir taikyti medienos kilmės ir judėjimo patikros sistemą (vadinamą deramo patikrinimo sistema), pagal kurią yra vertinama nelegalios medienos ar jos produktų patekimo į rinką rizika ir taikomos tokią riziką mažinančios priemonės, arba naudotis tokias sistemas kuriančių organizacijų paslaugomis. Siekiant užtikrinti medienos ir jos produktų kilmės atsekamumą, prekiautojai turi ne mažiau kaip 5 metus saugoti informaciją apie prekių pirkėjus ir pardavėjus.

Kompetentingos institucijos, kurios kontroliuoja šių pareigų vykdymą, yra dvi: Valstybinė miškų tarnyba - atsakinga už žaliavinės medienos pateikimo rinkai sritį - ir Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (šią funkciją iš Valstybinės ne maisto produktų inspekcijos perėmė nuo 2016 m. sausio 1 d.) - atsakinga už medienos produktų pateikimo rinkai sritį.

Pagrindinė Aplinkos ministerijos funkcija yra teikti informaciją ir ataskaitas Europos Komisijai apie Medienos reglamento įgyvendinimo eigą.

Šių metų sausio mėn. pradžioje Aplinkos ministerijos organizuotame su Medienos reglamento įgyvendinimu susijusių institucijų susitikime nuspręsta, teikti pasiūlymą įtraukti į Administracinių nusižengimų kodeksą atskirą straipsnį, kuriame būtų numatyta atsakomybė už Medienos reglamento reikalavimų pažeidimus.

Komunikacijos skyrius

2016-01-18

2016 01 19


VĮ Valstybinių miškų urėdija
Prienų regioninis padalinys

Miškininkų g. 2, LT-59149
Ignacava, Prienų r. sav.
telefonas (8 319) 60300
faksas (8 319) 60492
el. paštas: prienai@vivmu.lt

Duomenys apie VĮ Valstybinių miškų urėdiją kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 132340880
PVM mokėtojo kodas LT323408811 A.s LT387300010153812757 , "Swedbank" AB, b.k. 73000Gaisringumas Ligos Medienos ištekliai