Prienų miškų urėdija

 

Naujienos


Paskirstytos lėšos prioritetinės miško kelių priežiūros ir taisymo darbams

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos miškų įstatymo 5 straipsnio 5 dalies 3 punkto nuostatomis, nuo praėjusių metų spalio 1 d. valstybės įmonės miškų urėdijos privalo organizuoti ir įgyvendinti miško kelių priežiūrą ir taisymą (remontą) visų nuosavybės formų miškuose.
Miško kelių, einančių per privačius ir valstybinius miškus ir pažymėtų Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastre, priežiūrai ir taisymui (remontui) skiriama 4040000 EUR.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. gruodžio 2 d. nutarimu Nr. 1250 „Dėl Bendros miško kelių priežiūros ir taisymo (remonto) visų nuosavybės formų miškuose tvarkos aprašo patvirtinimo", patvirtintame Bendros miško kelių priežiūros ir taisymo (remonto) visų nuosavybės formų miškuose tvarkos apraše, nustatyta, kad bendrą miško kelių priežiūrą ir taisymą (remontą) visų nuosavybės formų miškuose Bendrųjų miškų ūkio reikmių finansavimo programos lėšomis organizuoja ir šiuos darbus atlieka valstybės įmonės miškų urėdijos. Kiekviena valstybės įmonė miškų urėdija šiuos darbus organizuoja savo veiklos teritorijoje esančiuose miškuose.

Prioritetinių miško kelių, kurių priežiūros ir taisymo (remonto) darbus einamaisiais kalendoriniais metais siūloma atlikti, sąrašą kiekvienos valstybės įmonės miškų urėdijos veiklos teritorijoje sudaro atitinkamos valstybės įmonės miškų urėdijos miškų urėdo tvirtinama komisija. Komisija veiklą vykdo vadovaudamasi Bendros miško kelių priežiūros ir taisymo (remonto) visų nuosavybės formų miškuose tvarkos aprašu ir Generalinės miškų urėdijos prie Aplinkos ministerijos patvirtintu komisijos darbo reglamentu.
Generalinės miškų urėdijos informacija

Daugiau informacijos: GMU Miško atkūrimo ir apsaugos skyriaus vyriausiasis specialistas Justinas Šimkus, tel. 8-5-2733988

2016 01 08


VĮ Valstybinių miškų urėdija
Prienų regioninis padalinys

Miškininkų g. 2, LT-59149
Ignacava, Prienų r. sav.
telefonas (8 319) 60300
faksas (8 319) 60492
el. paštas: prienai@vivmu.lt

Duomenys apie VĮ Valstybinių miškų urėdiją kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 132340880
PVM mokėtojo kodas LT323408811 A.s LT387300010153812757 , "Swedbank" AB, b.k. 73000Gaisringumas Ligos Medienos ištekliai