Prienų miškų urėdija

 

Naujienos


Žemės sklypų, skirtų naujiems miškams įveisti, pirkimas.

Valstybės įmonė Prienų miškų urėdija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimo Nr. 718 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. birželio 25 d. nutarimo Nr. 841 „Dėl žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų pirkimų arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimų tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo" nustatyta tvarka, perka privačios žemės sklypus, skirtus naujiems miškams įveisti.

Numatomi įsigyti žemės sklypai turi atitikti šiuos kriterijus:

1) ne mažesni kaip 0,5 ha ploto žemės sklypai, besiribojantys su valstybinės reikšmės miškais, kuriuos patikėjimo teise valdo VĮ Prienų miškų urėdija, arba tokio paties ploto sklypai, esantys ne toliau kaip 1 km atstumu nuo tokių miškų;

2) atskiri, ne mažesni kaip 3 ha ploto žemės sklypai, nutolę nuo VĮ Prienų miškų urėdijos valdomų miškų ne daugiau kaip 3 km, jeigu privažiavimui prie jų yra tinkamas ir servitutais įteisintas kelias;

3) atskiri, ne mažesni kaip 5 ha ploto žemės sklypai, nutolę nuo VĮ Prienų miškų urėdijos valdomų miškų daugiau kaip 3 km, jeigu privažiavimui prie jų yra tinkamas ir servitutais įteisintas kelias;

4) sklypai, nepriskirti teritorijoms, kuriose mišką įveisti yra draudžiama;

5) žemės sklypai turi būti įregistruoti valstybės nekilnojamojo turto kadastre ir registre ir atribota pagal kadastrinius matavimus.

Įsigyjamų žemės sklypų kaina sutartinė, bet ne didesnė nei nustatyta masinio vertinimo būdu (negali viršyti vidutinės rinkos vertės, apskaičiuotos pagal žemės verčių zonų žemėlapius), o tais atvejais, kai žemės savininkas nesutinka parduoti valstybei žemės naujiems miškams įveisti už kainą, apskaičiuotą pagal žemės verčių zonų žemėlapius, jis savo lėšomis turi atlikti individualų turto vertinimą Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo nustatyta tvarka ir žemės sklypų pirkimo komisijai pateikti turto vertinimo ataskaitą kartu su paraiška ir kitais dokumentais.

Pasiūlymus dėl žemės sklypų pardavimo prašome pateikti iki 2014 m. gruodžio 20 d. 10 val.

Asmuo įgaliotas palaikyti ryšį, vyr. miškininkas Tadas Zubavičius, tel. +370-319-60301, 8-686-69052, el. paštas t.zubavicius@prmu.lt.

 

 

                     

VĮ Prienų miškų urėdijos miškų urėdas                                                                     Robertas Judickas

2014 11 17


VĮ Valstybinių miškų urėdija
Prienų regioninis padalinys

Miškininkų g. 2, LT-59149
Ignacava, Prienų r. sav.
telefonas (8 319) 60300
faksas (8 319) 60492
el. paštas: prienai@vivmu.lt

Duomenys apie VĮ Valstybinių miškų urėdiją kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 132340880
PVM mokėtojo kodas LT323408811 A.s LT387300010153812757 , "Swedbank" AB, b.k. 73000Gaisringumas Ligos Medienos ištekliai