Prienų miškų urėdija

 

Veiklos ataskaitos


FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIAI IR VEIKLOS ATASKAITOS

2017 METŲ FINANSINĖS ATASKAITOS

Valstybės įmonės Prienų miškų urėdijos tarpinis devynių mėn. finansinių ataskaitų rinkinys
(BALANSAS, PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA, PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA,  NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA, AIŠKINAMASIS RAŠTAS PDF formatas) 

VĮ Prienų miškų urėdijos 2017 metų devynių mėnesių veiklos ataskaita (pdf) 

Valstybės įmonės Prienų miškų urėdijos tarpinis šešių mėn. finansinių ataskaitų rinkinys
(BALANSAS, PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA, PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA,  NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA, AIŠKINAMASIS RAŠTAS PDF formatas) 

VĮ Prienų miškų urėdijos 2017 metų šešių mėnesių veiklos ataskaita (pdf) 

Valstybės įmonės Prienų miškų urėdijos tarpinis trijų mėn. finansinių ataskaitų rinkinys
(BALANSAS, PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA, PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA,  NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA, AIŠKINAMASIS RAŠTAS PDF formatas) 

VĮ Prienų miškų urėdijos 2017 metų trijų mėnesių veiklos ataskaita (pdf ) 

2016 METŲ METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

VĮ Prienų miškų urėdijos veiklos ataskaita (pdf)
Balansas (pdf)
Aiškinamasis raštas (pdf)
Pelno (nuostolių) ataskaita (pdf)
Pinigų srautų ataskaita (pdf)
Nepriklausomo audirtoriaus išvada (pdf)
Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita (pdf) 

2016 METŲ FINANSINĖS ATASKAITOS 

Valstybės įmonės Prienų miškų urėdijos tarpinis dvylikos mėn. finansinių ataskaitų rinkinys
(BALANSAS, PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA, NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA, AIŠKINAMASIS RAŠTAS PDF formatas) 

VĮ Prienų miškų urėdijos 2016 metų dvylikos mėnesių veiklos ataskaita (pdf ) 

Valstybės įmonės Prienų miškų urėdijos tarpinis devynių mėn. finansinių ataskaitų rinkinys
(BALANSAS, PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA, NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA, AIŠKINAMASIS RAŠTAS PDF formatas) 

VĮ Prienų miškų urėdijos 2016 metų devynių mėnesių veiklos ataskaita (pdf )

Valstybės įmonės Prienų miškų urėdijos tarpinis šešių mėn. finansinių ataskaitų rinkinys
(BALANSAS, PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA, NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA, AIŠKINAMASIS RAŠTAS PDF formatas)

VĮ Prienų miškų urėdijos 2016 metų šešių mėnesių veiklos ataskaita (pdf )

Valstybės įmonės Prienų miškų urėdijos tarpinis trijų mėn. finansinių ataskaitų rinkinys
(BALANSAS, PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA, NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA, AIŠKINAMASIS RAŠTAS PDF formatas)

VĮ Prienų miškų urėdijos 2016 metų trijų mėnesių veiklos ataskaita (pdf )

2015 METŲ METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

VĮ Prienų miškų urėdijos veiklos ataskaita (pdf)
Balansas (pdf)
Aiškinamasis raštas (pdf)
Pelno (nuostolių) ataskaita (pdf)
Pinigų srautų ataskaita (pdf)
Nepriklausomo audirtoriaus išvada (pdf)
Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita (pdf) 

2015 METŲ FINANSINĖS ATASKAITOS 

Valstybės įmonės Prienų miškų urėdijos tarpinis dvylikos mėn. finansinių ataskaitų rinkinys
(BALANSAS, PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA, NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA, AIŠKINAMASIS RAŠTAS PDF formatas)

VĮ Prienų miškų urėdijos 2015 metų dvylikos mėnesių veiklos ataskaita (pdf)

Valstybės įmonės Prienų miškų urėdijos tarpinis devynių mėn. finansinių ataskaitų rinkinys
(BALANSAS, PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA, NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA, AIŠKINAMASIS RAŠTAS PDF formatas)

VĮ Prienų miškų urėdijos 2015 metų devynių mėnesių veiklos ataskaita (pdf)

Valstybės įmonės Prienų miškų urėdijos tarpinis šešių mėn. finansinių ataskaitų rinkinys
(BALANSAS, PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA, NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA, AIŠKINAMASIS RAŠTAS PDF formatas)

VĮ Prienų miškų urėdijos 2015 metų šešių mėnesių veiklos ataskaita (pdf)

Valstybės įmonės Prienų miškų urėdijos tarpinis trijų mėn. finansinių ataskaitų rinkinys
(BALANSAS, PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA, NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA, AIŠKINAMASIS RAŠTAS PDF formatas)

VĮ Prienų miškų urėdijos 2015 metų trijų mėnesių veiklos ataskaita (pdf)

2014 METŲ METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

VĮ Prienų miškų urėdijos veiklos ataskaita (pdf)
Balansas (pdf)
Aiškinamasis raštas (pdf)
Pelno (nuostolių) ataskaita (pdf)
Pinigų srautų ataskaita (pdf)
Nepriklausomo audirtoriaus išvada (pdf)
Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita (pdf) 

2014 METŲ FINANSINĖS ATASKAITOS

Valstybės įmonės Prienų miškų urėdijos tarpinis dvylikos mėn. finansinių ataskaitų rinkinys
(BALANSAS, PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA, NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA, AIŠKINAMASIS RAŠTAS PDF formatas) 

VĮ Prienų miškų urėdijos 2014 metų dvylikos mėnesių veiklos ataskaita (pdf) 

Valstybės įmonės Prienų miškų urėdijos tarpinis devynių mėn. finansinių ataskaitų rinkinys
(BALANSAS, PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA, NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA, AIŠKINAMASIS RAŠTAS PDF formatas)

VĮ Prienų miškų urėdijos 2014 metų devynių mėnesių veiklos ataskaita (pdf)

Valstybės įmonės Prienų miškų urėdijos tarpinis šešių mėn. finansinių ataskaitų rinkinys
(BALANSAS, PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA, NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA, AIŠKINAMASIS RAŠTAS PDF formatas)

VĮ Prienų miškų urėdijos 2014 metų šešių mėnesių veiklos ataskaita (pdf)

Valstybės įmonės Prienų miškų urėdijos tarpinis trijų mėn. finansinių ataskaitų rinkinys
(BALANSAS, PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA, NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA, AIŠKINAMASIS RAŠTAS PDF formatas)

VĮ Prienų miškų urėdijos 2014 metų trijų mėnesių veiklos ataskaita (pdf)

 

2013 METŲ METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

VĮ Prienų miškų urėdijos veiklos ataskaita (pdf)
Balansas (pdf)
Aiškinamasis raštas (pdf)
Pelno (nuostolių) ataskaita (pdf)
Pinigų srautų ataskaita (pdf)
Nepriklausomo audirtoriaus išvada (pdf)
Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita (pdf) 

2013 METŲ FINANSINĖS ATASKAITOS

Valstybės įmonės Prienų miškų urėdijos tarpinis dvylikos mėn. finansinių ataskaitų rinkinys
(BALANSAS, PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA, NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA, AIŠKINAMASIS RAŠTAS PDF formatas) 

VĮ Prienų miškų urėdijos 2013 metų dvylikos mėnesių veiklos ataskaita (pdf) 

Valstybės įmonės Prienų miškų urėdijos tarpinis devynių mėn. finansinių ataskaitų rinkinys
(BALANSAS, PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA, NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA, AIŠKINAMASIS RAŠTAS PDF formatas)

VĮ Prienų miškų urėdijos 2013 metų devybių mėnesių veiklos ataskaita (pdf)

Valstybės įmonės Prienų miškų urėdijos tarpinis šešių mėn. finansinių ataskaitų rinkinys
(BALANSAS, PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA, NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA, AIŠKINAMASIS RAŠTAS PDF formatas) 

VĮ Prienų miškų urėdijos 2013 metų šešių mėnesių veiklos ataskaita (pdf)

Valstybės įmonės Prienų miškų urėdijos tarpinis trijų mėn. finansinių ataskaitų rinkinys
(BALANSAS, PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA, NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA, AIŠKINAMASIS RAŠTAS PDF formatas)

VĮ Prienų miškų urėdijos 2013 metų trijų mėnesių veiklos ataskaita (pdf)

 

2012 METŲ METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

VĮ Prienų miškų urėdijos veiklos ataskaita (pdf)
Balansas (pdf)
Aiškinamasis raštas (pdf)
Pelno (nuostolių) ataskaita (pdf)
Pinigų srautų ataskaita (pdf)
Nepriklausomo audirtoriaus išvada (pdf)
Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita (pdf)  

Valstybės įmonės Prienų miškų urėdijos 2012m tarpinis dvylikos mėn. finansinių ataskaitų rinkinys
(BALANSAS, PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA, NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA, AIŠKINAMASIS RAŠTAS PDF formatas) 

VĮ Prienų miškų urėdijos 2012 metų dvylikos mėnesių veiklos ataskaita

Valstybės įmonės Prienų miškų urėdijos 2012m tarpinis devynių mėn. finansinių ataskaitų rinkinys
(BALANSAS, PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA, NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA, AIŠKINAMASIS RAŠTAS PDF formatas)

VĮ Prienų miškų urėdijos 2012 metų devynių mėnesių veiklos ataskaita

Valstybės įmonės Prienų miškų urėdijos tarpinis šešių mėn. finansinių ataskaitų rinkinys
(BALANSAS, PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA, NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA, AIŠKINAMASIS RAŠTAS PDF formatas)

VĮ Prienų miškų urėdijos 2012 metų šešių mėnesių veiklos ataskaita

Valstybės įmonės Prienų miškų urėdijos tarpinis trijų mėn. finansinių ataskaitų rinkinys
(BALANSAS, PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA, NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA, AIŠKINAMASIS RAŠTAS PDF formatas)

VĮ Prienų miškų urėdijos 2012 metų trijų mėnesių veiklos ataskaita

 

2011 METŲ METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

Valstybės įmonės Prienų miškų urėdijos metinių metinių finansinių ataskaitų rinkinys (PDF formatas), (audituotas)
Patvirtintas 2012.04.05 Generalinio miškų urėdo įsakymu Nr. 1B-130

BALANSAS
PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA
NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA
PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
AIŠKINAMASIS RAŠTAS
AIŠKINAMOJO RAŠTO PRIEDAI
VEIKLOS ATASKAITA UŽ 2011 m.   (PDF) (variantas su spalvines grafika - dydis 9MB)
Nepriklausomo auditoriaus Išvada dėl finansinių ataskaitų (2011m) (PDF)
Ataskaita apie nelaimingus atsitikimus ir profesines ligas 2011m. II pusmetyje (PDF)

IV Ketvirtis 

Valstybės įmonės Prienų miškų urėdijos tarpinis 12 mėn. finansinių ataskaitų rinkinys (PDF formatas)

BALANSAS
PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA
NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA
AIŠKINAMASIS RAŠTAS

III Ketvirtis

Valstybės įmonės Prienų miškų urėdijos tarpinis 9 mėn. finansinių ataskaitų rinkinys (PDF formatas)

BALANSAS
PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA
NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA
AIŠKINAMASIS RAŠTAS


II Ketvirtis

Valstybės įmonės Prienų miškų urėdijos tarpinis 6 mėn. finansinių ataskaitų rinkinys (PDF formatas)

BALANSAS
PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA
NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA
AIŠKINAMASIS RAŠTAS
VĮ Prienų miškų urėdijos 2011 metų šešių mėnesių veiklos ataskaita

I Ketvirtis

Valstybės įmonės Prienų miškų urėdijos tarpinis I ketv. finansinių ataskaitų rinkinys

BALANSAS
PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA
NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA
AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2010m.

METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(patvirtintas 2011-03-16 d. Generalinio miškų urėdo įsakymu Nr. 1B - 110)

Balansas
Pelno (nuostolių) ataskaita( PDF)
Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita (PDF)
Pinigų srautų ataskaita (PDF)
Aiškinamasis raštas (PDF)
Aiškinamojo rašto priedai (PDF)
VEIKLOS ATASKAITA UŽ 2010 m. (PDF)
NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA (PDF)VĮ Valstybinių miškų urėdija
Prienų regioninis padalinys

Miškininkų g. 2, LT-59149
Ignacava, Prienų r. sav.
telefonas (8 319) 60300
faksas (8 319) 60492
el. paštas: prienai@vivmu.lt

Duomenys apie VĮ Valstybinių miškų urėdiją kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 132340880
PVM mokėtojo kodas LT323408811 A.s LT387300010153812757 , "Swedbank" AB, b.k. 73000Gaisringumas Ligos Medienos ištekliai